Sergi Hakkında

Eren Eyüboğlu;” Bence resimde konu diye bir şey yoktur. Samimi bir ressam için en yakın eşya, insanlar ve manzaralar, bir gün nereden nasıl geldiği belli olmayan bir tesirle ilham kaynağı olabilirler.”dediği gibi altmış yılı aşan sanat yaşamı süresince, resimlerinde kullandığı konu zenginliğinin peşine düşüp oryantalizme kapılmadan tamamen Türk halk sanatı ürünlerinden etkilenerek kendine has yorumu ile resmetti durdu