Sergi Hakkında

Francesco Borzani; Dış dünyanın gerçekliği ve kendi öz varlığı bir paylaşım içinde, fiziksel dünya ile ilişki kurarken aynı zamanda kendi iç dünyasında, yani belleğinde imgesi yer etmiş nesneleri resmediyor. Ancak sanatçının belleğine kazınmış bu imgeler sembolik olarak ve gayet stilize bir şekilde, sessiz ve durağan bir dünya içinde yer alıyorlar.