Sergi Hakkında

Yusuf Katipoğlu Benim Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’ndeki öğrenciliğinden bu yana Karadeniz’in her an horona durmaya hazır hırçın, yaramaz çocuğu halini bırakmadan resimlerinde yetmişli yaşların getirdiği olgunluk ve ustalıkla hareket ediyor. Sanatçı bu sergisinde, yapıtlarında; yılların verdiği deneyimlerin sonucunda yaratım sürecinin telaşlarından sıyrılarak irdelemek istediği konuları gereksiz detaylarından arındırarak sadelik içinde kurgularken; Sanatında arkasında bıraktığı elli yıl boyunca gördüğü- bildiği- yaşadığı olay- kişi ve nesnelerden yola çıkarak oluşturduğu kendine özgü Sanatta Söz- Özgünlük- Bilek- Renk öz değişine sadık kaldığını kanıtlamak isteğini izleyenlerinin anlamasına olanak tanıyor.