Sanatçı Hakkında

1972-77 yılları arasında öğrenim gördüğü İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünde, 1979 yılında Asistan olarak göreve başladı. 1986-87’de British Council’in bursuyla gittiği İngiltere’de sanatsal çalışmalar yaptı. 1990’da Doçent, 1998 yılında Profesör oldu. EEF (Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla gittiği ABD’de kültürel ve sanatsal konularda araştırma inceleme ve görüşmeler yaptı. 1975 yılından günümüze dek yurtiçinde ve yurtdışında beş yüze yakın karma sergiye katılan sanatçının Norveç Volda’da, Kore Seul’de, Tayland’da ve Londra Goldsmiths’ Gallery’de açılmış ve Türkiye’nin değişik kentlerinde açılmış 40’a yakın kişisel sergisi ve biri şiir dalında 16’sı resim dalında olmak üzere toplam 17 ödülü vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin iki dönem Rektör Yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığını yapmış ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü görevini üstlenmiş olan sanatçı halen aynı kurumda Öğretim Üyeliği görevi ile birlikte İstanbul’da ve Şile’de sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. Sanatçının yapıtları, TBMM, MSGSÜ İ.Resim Heykel Müzesi , Ankara ve İzmir Devlet Resim Heykel Müzeleri, Kültür Bakanlığı, İstanbul Modern, İzmir Selçuk Yaşar Müzesi, Afyonkarahisar-Şuhut Atatürk Evi, T.C. Merkez Bankası Koleksiyonu, EEF Vakfı Koleksiyonu, Philadelphia-ABD gibi yurtiçi ve yurtdışı kolaeksiyonlarda yeralmaktadır. Sanatçının 2006 yılında İş Bankası Yayınları’ndan “Türk Resim Sanatında İnsani Bir Duyarlılık: Nedim Günsür”, 2008 yılında MSGSÜ yayınlarından “Bir Seçki İki Sergi:70+70” ‘ 1839-1923 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Plastik Sanatları ve İki Müze Önerisi’, “Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatında Görünü (Manzara)” ve benzeri kitap yayınları bulunmaktadır. Sanatçı hakkında, 1997 yılında Bilim Sanat Yayınlarından Ahmet Oktay’ın, 1999 yılında İş Bankası Kültür Yayınlarından Kıymet Giray’ın yazmış olduğu ve 2007 yılında gene İş Bankası Kültür Yayınlarından sanatçının kendi tarafından hazırlanmış olan “Aydın Ayan ‘Sisyphos’un Direnci’ 35. Sanat Yılı Retrospektifi” adıyla yayınlanmış üç kitap bulunmaktadır. Aydın Ayan halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF. Resim Bölümü ile Yeditepe Üniversitesi GSF. Plastik Sanatlar Bölümü’nde Öğretim üyeliği yapmakta, sanatsal çalışmalarını İstanbul ile Şile’deki atölyelerinde sürdürmektedir.